Úvod

Miroslav Šnajdr přísluší k nejvýznamnějším osobnostem současného českého výtvarného umění. Již od šedesátých let minulého století patří k umělcům působícím mimo velká kulturní centra, kteří si přes veškeré komplikace a jisté osamění zachovali vnitřní svobodu a zůstali vždy věrni svému přesvědčení a názoru. Je nutné si také uvědomit, že velká část jeho díla vznikala v době kulturní nesvobody.
Umělcův výtvarný projev – veskrze svobodná malířská a kreslířská tvorba plná citlivých interpretací vlastních pocitů a zážitků upoutává bohatou škálou vjemových podnětů a spontánního sebevyjádření, je výpovědí o autentickém tvůrčím postoji, výpovědí o malbě a zpovědí o něm samotném.

Základním prvkem jeho tvorby je soustředění se na dané téma. Často pracuje v cyklech, které nejsou ale zcela uzavřeny a autor se k nim znovu vrací, aby se jich v nových souvislostech a podobách opětovně dotkl a v dalších variantách předložil svá výtvarná poselství.  Nejdůležitějším posláním této prezentace je ve výběru představit jednotlivé fáze početného umělcova díla a pokusit se čtenáře – diváka přesvědčit, že mediem malby (kresby, grafiky) můžeme i v dnešní přetechnizované a převizualizované době velmi dobře vyslovit i ty nejsložitější či nejintimnější pocity.
K snadnějšímu pochopení výtvarného jazyka (názoru) a k rozšíření pohledu na autora jsou zde zařazeny starší, 
již méně dostupné texty k umělcově práci a také nejaktuálnější výklady díla řady historiků umění, kteří práci Miroslava Šnajdra pozorně sledují. Členění reprodukcí do kapitol s orientačními názvy a nepřísná chronologie má podpořit naši snahu nalézt návaznosti a tématické souvislosti mnohovrstevnatého díla a celé je tak představit jako jeden celek.
S jistotou lze tvrdit, že Šnajdrovy obrazy jako projev vyspělé malby nutí k zamyšlení, jsou zdrojem senzuálních prožitků, výtvarného poselství a estetických kvalit. Umělecká díla vytvořená ne na efekt, ale vážně vytvořená umělecká díla potřebují diváka kultivovaného, vizuálně zkušeného a vzdělaného, který si najde k umělecké výpovědi svůj niterný a osobní vztah. 
Snad tomuto snažení napomůžeme.

Kontakt na autora: galerie.caesar@email.cz
 

Aktuální informace zde.

 

Poslední aktualizace:
9. září 2010 - přidány ukázky kreseb do sekce KresbyTOPlist

© Miroslav Šnajdr 2009
Web created by Morrison